การเรียงลำดับตนเองและภาวะซึมเศร้า

การเรียงลำดับตนเองและภาวะซึมเศร้า

อคติในการรับใช้ตนเองคือแนวโน้มที่จะมองตนเองในทางบวกมากกว่าความเป็นจริงที่จะมองเห็นตัวตนของตนเอง ผลลัพธ์ที่ได้คือทำให้ตัวเองถูกมองในแง่ดีมากกว่าที่เป็นจริงเสมอ

ความลำเอียงในการรับใช้ตนเองถูกระบุครั้งแรกในช่วงต้นปี พ.ศ. 2353 โดยนักปรัชญาและจิตแพทย์ชาวอังกฤษเซอร์ฟรานซิสกัลตันแม้ว่าจะมีการอธิบายไว้ในงานเขียนก่อนหน้านี้ก็ตาม ตามความคิดนี้มนุษย์มีความปรารถนาโดยสัญชาตญาณเพื่อประโยชน์ของผู้อื่นไม่ว่าพวกเขาจะรู้หรือไม่ก็ตาม จิตไร้สำนึกของมนุษย์เป็นสิ่งที่ตีความข้อมูลทั้งหมดที่มาจากช่องทางประสาทสัมผัส

ก็ต่อเมื่อข้อมูลเข้ามาโดยจิตสำนึกจะตีความข้อมูลและทำให้บุคคลนั้นมีมุมมองเชิงบวกต่อบุคคลอื่นเหตุการณ์และสิ่งแวดล้อม จากข้อมูลของเซอร์ฟรานซิสกัลตันมนุษย์มีแนวโน้มที่จะมองโลกในแง่บวกเนื่องจากมีการพัฒนาในตัวเอง พวกเขามีแนวโน้มที่จะปฏิเสธเพราะพวกเขาไม่ได้รับใช้ตนเอง เขากล่าวว่าเป็นไปไม่ได้ที่มนุษย์ที่มีวิวัฒนาการจะอยู่ในสภาพที่ถูกปฏิเสธดังนั้นเราควรพยายามรักษาตัวเองให้อยู่ในสภาพที่ร่าเริง

อย่างไรก็ตามมนุษย์ในปัจจุบันมีแนวโน้มที่จะมองตัวเองในแง่ลบมากขึ้น สิ่งนี้ทำให้จำนวนผู้ที่ป่วยเป็นโรคซึมเศร้าเพิ่มขึ้น คนที่เป็นโรคซึมเศร้ามักจะมีอคติในการรับใช้ตนเอง เพื่อที่จะเอาชนะอคติในการให้บริการตนเองนักวิจัยได้คิดค้นเทคนิคหลายอย่างเช่นข้อความที่อ่อนเกินไปซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อช่วยให้บุคคลนั้นสามารถกำจัดอคติในการให้บริการตนเองได้

อคติในการรับใช้ตนเองสามารถเอาชนะได้ด้วยการเปลี่ยนวิธีรับรู้สิ่งต่างๆรอบตัว ยิ่งใครเชื่อในสิ่งที่เป็นบวกมากกว่าสิ่งที่เป็นลบเขา / เธอก็จะได้รับอิทธิพลจากผลตอบรับเชิงลบน้อยลง การตอบรับเชิงบวกเป็นสิ่งเดียวที่จะทำให้คน ๆ หนึ่งมีความสุข การตอบกลับเชิงลบไม่ได้นำมาซึ่งความสุข ดังนั้นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากอคติในการรับใช้ตนเองควรได้รับการแจ้งให้ทราบถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในโลกและสิ่งที่พวกเขาต้องทำ

ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากอคติในการรับใช้ตนเองมักมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่คิดว่าเป็นลบ ตัวอย่างเช่นบางคนคิดว่าตัวเองไม่สามารถประสบความสำเร็จในชีวิตได้เหมือนทำงานเดิมซ้ำ ๆ ดังนั้นบุคคลจึงไม่สามารถได้รับความสุขและความสมหวังในสิ่งที่เขาต้องการ นี่คือสาเหตุสำคัญของโรคซึมเศร้า

ในทางกลับกันบางคนเชื่อว่าพวกเขาควรมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคมและสนุกสนาน เหตุผลหลักคือพวกเขารู้สึกว่าต้องมีเพื่อนและคิดว่าผู้คนจะชื่นชมพวกเขาหากพวกเขาไม่รู้สึกหดหู่ ดังนั้นพวกเขาจึงรู้สึกหดหู่เมื่อไม่มีคนรอบข้างที่พวกเขาต้องการอยู่ใกล้ ๆ หรือเมื่อพวกเขาไม่สามารถติดต่อกับผู้คนได้

อคติในการรับใช้ตนเองยังสามารถทำให้ผู้คนกระทำในลักษณะที่จะทำให้ผู้อื่นเชื่อว่าตนดีกว่าผู้อื่น พวกเขาคิดว่าตัวเองดีกว่าคนอื่น ๆ แต่ในความเป็นจริงพวกเขาไม่ใช่ พวกเขาคิดว่าตัวเองดีกว่าคนอื่นเพราะอคติในการรับใช้ตนเอง ตัวอย่างเช่นความลำเอียงในการรับใช้ตนเองของผู้ชายอาจเป็นไปได้ว่าเขาคิดว่าตัวเองดีกว่าภรรยาของเขาทั้งที่จริงๆแล้วเขาไม่ได้ดีไปกว่าเธอ อคติในการรับใช้ตนเองของผู้ชายเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้เขามีเงินมากมาย แต่เขาไม่สามารถทำอะไรได้เลย

Leave a Reply